O B A V I J E S T

Vanredni studenti II, III i IV godine svih Odsjeka treba da se do sutra  jave predstavniku studenata sa sljedećim podacima:

  • - Ime i prezime
  • - Godina studija
  • - Koliko ispita i koje ispite prenose

Predstavnici će na osnovu ovih podataka sačiniti spisak studenata.

                                                                                                             

                                                                                                                                              Služba za nastavu