O B A V I J E S T

Studenti koji nisu polozili sljedeće ispite trebaju se javiti studentskoj službi najkasnije do 31. 12. 2020. godine do 12,00 h.

Radi se o sljedećim predmetima:

  • 1. Filozofija odgoja
  • 2. Opća tiflologija
  • 3. Školski  menadzment
  • 4. Saobraćajna kultura I
  • 5. Zdravstveni odgoj
  • 6. Medijska kultura -izborni
  • 7. Prva pomoć - izborni
  • 8. Školska higijena - izborni