OD 29.09. –06.10. 2021. GODINE KANDIDAT KOJI JE OSTVARIO PRAVO NA UPIS JE OBAVEZAN DOSTAVITI ORIGINALE UPLAUDOVANIH DOKUMENATA FAKULTETU I IZVRŠITI UPIS

Kandidat koji nije izvršio upis smatrat će se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis, do popunjavanja odobrene kvote.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

 • Zahtjev za upis koji su kandidati obavezni dostaviti prilikom upisa printat će se iz Informacionog sistema eUNSA
 • Index sa upisnim materijalom*
 • Dokaz o uplati školarine*
 • Dokaz o uplati za korištenje biblioteke*
 • Dokaz o uplati za korištenje eUNSA sistema*
 • Dvije fotografije (4x6)
 • Rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Svjedočanstva I, II, III, IV razreda srednje škole (original)
 • Diplomu o završenoj srednjoj školi (original)
 • Ljekarsko uvjerenje (izdaje Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 36
 • 4 primjerka Ugovora u studiranju (nalaze se u prilogu)

Predaja dokumenata vršit će se u terminu od 11,00 do 14,00 h.

Molimo da prilikom popunjavanja indexa i upisnog materijala koristite isključivo plavu hemijsku olovku ili naliv pero (plavo mastilo).

* primjerak uplatnice u prilogu  

PRILOZI

PRIMJER UPLATNICE - Naknada za razvoj informacionog sistema eUNSA - PF

UPUTSTVA ZA UPLATE ZA KORIŠTENJE BIBLIOTEKE

PRIMJER UPLATNICE – upisni materijal

PRIMJER UPLATNICE - Upisnina za redovne studente koji se prvi put upisuju I ciklus

PRIMJER UPLATNICE - Upisnina za redovne samofinansirajuće studente koji se prvi put upisuju I ciklus

PRIMJER UPLATNICE - Upisnina za vanredne studente koji se prvi put upisuju I ciklus

UGOVOR O STUDIRANJU za studijsku 2021/2022. godinu - I CIKLUS, REDOVNI STUDIJ

UGOVOR O STUDIRANJU za studijsku 2021/2022. godinu - I CIKLUS, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

UGOVOR O STUDIRANJU za studijsku 2021/2022. godinu - I CIKLUS, VANREDNI STUDIJ