Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Rezultati ispita iz Metodike nastave matematike 2, Metodike nastave matematike 4, Seminarskog rada, Metodike razvoja matematskih pojmova 1 i Metodike razvoja matematskih pojmova 3 11. 09. 2021. Pregleda: 275
Rezultati popravnog ispita iz predmeta MTO II, MTO IV, TK 09. 09. 2021. Pregleda: 272
Rezultati − Matematika 09. 09. 2021. Pregleda: 369
Rezultati − Didaktika 08. 09. 2021. Pregleda: 312
Rezultati popravnog ispitnog roka: Sportske aktivnosti - I godina ER, Metodika nastave tjelesne kulture II - III godina RN, Metodika nastave tjelesne kulture IV - IV godina RN 07. 09. 2021. Pregleda: 240
Rezultati − Književnost Bosne i Hercegovine i južnoslavenske književnosti I 07. 09. 2021. Pregleda: 240
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik II 07. 09. 2021. Pregleda: 245
Rezultati − Metodika nastave muzičke kulture I... 06. 09. 2021. Pregleda: 336
Rezultati − Metodika nastave matematike 1 − Metodika nastave matematike 3 03. 09. 2021. Pregleda: 308
Rezultati − Nacrtna geometrija − Tehničko crtanje 03. 09. 2021. Pregleda: 227
Rezultati − Predškolska pedagogija 2 03. 09. 2021. Pregleda: 277
Rezultati − Opća pedagogija 02. 09. 2021. Pregleda: 344
Rezultati − MTO III, MTO I, TK 02. 09. 2021. Pregleda: 276
Rezultati ispita iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik 31. 08. 2021. Pregleda: 336
Rezultati - Metodika nastave tjelesne kulture 31. 08. 2021. Pregleda: 258
Ažurirano: Konkurs za upis studenata u drugom prijavnom roku na Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini 30. 08. 2021. Pregleda: 475
Septembarski ispitni rok , ljetni semestar 2020/2021. 23. 07. 2021. Pregleda: 1048
Septembarski ispitni rok, zimski semestar 2020/2021. 23. 07. 2021. Pregleda: 998
Elektronska prijava ispita 22. 07. 2021. Pregleda: 517
Rezultati − Akademsko pisanje 19. 07. 2021. Pregleda: 330
Rezultati popravnog ispita iz MTO II, MTO IV, TK PO, TK RN 15. 07. 2021. Pregleda: 329
KONAČNA RANG LISTA 15. 07. 2021. Pregleda: 2170
AŽURIRANO: Dokumenti potrebni za upis u I godinu I ciklusa studija 15. 07. 2021. Pregleda: 2766
Rezultati ispitaa, doc. dr. Sanela Nesimović 14. 07. 2021. Pregleda: 284
Rezultati ispita, prof. dr Elvira Nikšić 14. 07. 2021. Pregleda: 296
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA Didaktika I Školska i obiteljska pedagogija 13. 07. 2021. Pregleda: 242
Rezultati popravnog ispita Matematika II održanog 09.07.2021. 13. 07. 2021. Pregleda: 321
Rezultati − Engleski jezik, Engleski jezik 2 13. 07. 2021. Pregleda: 204
Ukupni rezultati sa popravnog ispita MK, MMOII, MNMKII, VP, HO 13. 07. 2021. Pregleda: 202
Rezultati − Statistika u obrazovanju 12. 07. 2021. Pregleda: 284