Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Preliminarne rang liste 2021/2022. 05. 07. 2021. Pregleda: 925
Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godini 05. 07. 2021. Pregleda: 396
SPISAK STUDENATA ZA PISMENI DIO ISPITA IZ PREDMETA MUZIČKA KULTURA U UČIONICI (SKENDERIJA 72, SALA 1, 16.00h) I ONLINE (15.00h) 5. 7. 2021. GODINE 04. 07. 2021. Pregleda: 222
SPISAK STUDENATA ZA ISPITE U UČIONICI (SKENDERIJA 72, SALA 1) 5. 7. 2021. GODINE U 11.00h 04. 07. 2021. Pregleda: 242
Rezultati online ispita iz predmeta Akademsko pisanje 04. 07. 2021. Pregleda: 293
Rezultati završnog ispitnog roka iz predmeta Metodike nastave tjelesne kulture IV 02. 07. 2021. Pregleda: 201
Ukupni rezultati za sve predmete sa termina završnih ispita 02. 07. 2021. Pregleda: 335
FINALNA TABELA KONTINUIRANOG PRAĆENJA I VREDNOVANJA STUDENATA SA REZULTATIMA ONLINE ZAVRŠNOG USMENOG ISPITA (30.06.2021.GODINE) IZ PREDMETA TJELESNA KULTURA ODSJEK: RAZREDNA NASTAVA 01. 07. 2021. Pregleda: 309
FINALNA TABELA KONTINUIRANOG PRAĆENJA I VREDNOVANJA STUDENATA SA REZULTATIMA ONLINE ZAVRŠNOG USMENOG ISPITA (30.06.2021.GODINE) IZ PREDMETA TJELESNA KULTURA ODSJEK: PREDŠKOLSKI ODGOJ 01. 07. 2021. Pregleda: 216
FINALNA TABELA KONTINUIRANOG PRAĆENJA I VREDNOVANJA STUDENATA SA REZULTATIMA ONLINE USMENOG ZAVRŠNOG ISPITA (29.06.2021.GODINE) IZ PREDMETA METODIKA TJELESNOG ODGOJA II ODSJEK: PREDŠKOLSKI ODGOJ 01. 07. 2021. Pregleda: 197
Rezultati ispita iz Engleskog jezika u struci 2 – izborni predmet na IV semestru PO, RN i ER (22.6.2021.) 01. 07. 2021. Pregleda: 199
Rezultati ispita iz Engleskog jezika 2 01. 07. 2021. Pregleda: 228
Obavijest za studente III godine Odsjeka za razrednu nastavu i Odsjeka za predškolski odgoj 01. 07. 2021. Pregleda: 198
FINALNA TABELA KONTINUIRANOG PRAĆENJA I VREDNOVANJA STUDENATA SA REZULTATIMA ONLINE USMENOG ZAVRŠNOG ISPITA (29.06.2021.GODINE) IZ PREDMETA METODIKA TJELESNOG ODGOJA IV 01. 07. 2021. Pregleda: 189
Rezultati ispita iz predmeta Književnost BiH i južnoslavenske književnosti II 01. 07. 2021. Pregleda: 222
Metodika nastave matematike 2 30. 06. 2021. Pregleda: 323
Rezultati  − Matematika II 30. 06. 2021. Pregleda: 497
Rezultati − Sportske aktivnosti − Metodika nastave tjelesne klture II 30. 06. 2021. Pregleda: 247
Rezultati − Didaktika − Školska i obiteljska pedagogija − Školska pedagogija 30. 06. 2021. Pregleda: 306
Rezultati ispita iz predmeta Književnost i odgoj 29. 06. 2021. Pregleda: 390
Rezultati iz predmeta Uvod u književnost II i Književnost za djecu II 28. 06. 2021. Pregleda: 275
Rezultati ispita iz predmeta Statistika u obrazovanju 28. 06. 2021. Pregleda: 289
Spisak studenata koji će ispit iz Metodike razvoja matematskih pojmova 1 polagati u učionici dana 30. 6. 2021. u 9 sati 28. 06. 2021. Pregleda: 217
Spisak studenata koji će ispit iz Metodike nastave matematike 2 polagati u učionici dana 30. 6. 2021. u 10 i 30 28. 06. 2021. Pregleda: 206
Rezultati ispita iz predmeta Predškolska pedagogija 1 27. 06. 2021. Pregleda: 243
Rezultati ispita iz predmeta Robotika 26. 06. 2021. Pregleda: 232
Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom II 26. 06. 2021. Pregleda: 204
Rezultati − Opća pedagogija, ER 25. 06. 2021. Pregleda: 295
Elektronska prijava ispita, ažurirana obavijest   25. 06. 2021. Pregleda: 277
Rezultati − Opća pedagogija, PO 25. 06. 2021. Pregleda: 232