Naslov Datum objavljivanja Klikovi
Izmjene rasporeda za IV godinu Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju - I ciklus studija (redovni i vanredni) 09. 11. 2020. Klikova: 224
Obavijest za studente II, III i IV godine 05. 11. 2020. Klikova: 473
Raspored predavanja za vanredni studij akademske 2020/2021. godine − zimski semestar 05. 11. 2020. Klikova: 548
Obavijest o početku nastave za vanredne studente I i II ciklusa studija 05. 11. 2020. Klikova: 199
Izmjena termina nastave iz predmeta Matematika, Matematika I i Matematika III 04. 11. 2020. Klikova: 263
AŽURIRANO − Raspored predavanja - zimski semestar 04. 11. 2020. Klikova: 527
Obavijest za studente 30. 10. 2020. Klikova: 390
AŽURIRANO − Raspored predavanja - zimski semestar 26. 10. 2020. Klikova: 2568
Upis kandidata − III dodatni konkursni rok 23. 10. 2020. Klikova: 383
Rezultati − Matematika, Matematika I, Matematika II, Matematika III, Statistika u obrazovanju 21. 10. 2020. Klikova: 309
Preuzimanje index-a za studente I godine I ciklusa studija 20. 10. 2020. Klikova: 374
Izmjena rasporeda predavanja 19. 10. 2020. Klikova: 563
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik I, II − Bosanski, hrvatski i srpski jezik 19. 10. 2020. Klikova: 261
Izmjena termina u rasporedu predavanja za V semestar KŽTO 16. 10. 2020. Klikova: 212
Rezultati − Didaktika 16. 10. 2020. Klikova: 184
REZULTATI PISMENOG ISPITA (BHS III, RAZVOJ GOVORA) I OBAVIJEST O USMENOM ISPITU 15. 10. 2020. Klikova: 208
Rezultati popravnog ispita iz predmeta Opća pedagogija 15. 10. 2020. Klikova: 222
Obavijest za studente koji su prijavili popravni ispit iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik (I, II) 14. 10. 2020. Klikova: 196
Rezultati ispita − Tjelesna kultura 14. 10. 2020. Klikova: 147
Rezultati ispita iz predmeta Muzička kultura, Metodika muzičkog odgoja... 13. 10. 2020. Klikova: 168
Važne napomene u vezi s organizacijom i realizacijom popravnog ispita iz predmeta Opća pedagogija, Opća pedagogija 1, Opća pedagogija 2, Uvod u pedagogiju 2, Predškolska pedagogija 1, Predškolska pedagogija 2, Didaktika 12. 10. 2020. Klikova: 286
Obavijest o ispitima iz oblasti muzike 12. 10. 2020. Klikova: 301
Popravni ispit iz predmeta Opća pedagogija, Opća pedagogija 1, Opća pedagogija 2... 05. 10. 2020. Klikova: 427
Konkurs I ciklusa studija, III upisni rok 02. 10. 2020. Klikova: 504
Rezultati − Didaktika 29. 09. 2020. Klikova: 278
Obavijest za studente I i II ciklusa studija 28. 09. 2020. Klikova: 785
Rezultati - Fizika, Fizika II 28. 09. 2020. Klikova: 168
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik I, II 28. 09. 2020. Klikova: 230
Obavijest - upis u više godine studija 2020/2021. 25. 09. 2020. Klikova: 810
Rezultati popravnog ispita iz predmeta Predškolska pedagogija 1 24. 09. 2020. Klikova: 187