Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Raspored predavanja - I  SEMESTAR 20. 01. 2022. Pregleda: 53
ODBRANA PROJEKTA  DOKTORSKE DISERTACIJE − Meleka Asotić, MA   19. 01. 2022. Pregleda: 40
ODBRANA PROJEKTA  DOKTORSKE DISERTACIJE, mr. Edita Vuković Antolović 12. 01. 2022. Pregleda: 48
Konačna rang lista kandidata za upis na III ciklus studija 06. 01. 2022. Pregleda: 124
Preliminarna rang lista 2021/2022. 29. 12. 2021. Pregleda: 135
OBAVJEŠTENJE o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije kandidata mr. Marije Slavković 15. 12. 2021. Pregleda: 87
ODBRANA PROJEKTA  DOKTORSKE DISERTACIJE, Dragana Paralović, MA 08. 12. 2021. Pregleda: 148
Odbrana projekta doktorske disertacije Lejla Selimović-Erdić, MA 07. 12. 2021. Pregleda: 182
Raspored IV semestar 07. 12. 2021. Pregleda: 92
Predavanja iz predmeta Teorija kurikuluma  23. 11. 2021. Pregleda: 93
Konkurs za upis na III ciklus studija 2021/2022. 18. 11. 2021. Pregleda: 138
Ispit iz predmeta Edukometrija  16. 11. 2021. Pregleda: 75
Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Marija Slavković, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije 10. 11. 2021. Pregleda: 103
ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA 09. 11. 2021. Pregleda: 150
Obavijest o odbrani doktorske disertacije Josipe Jurić, MA. 08. 11. 2021. Pregleda: 72
Raspored predavanja - II SEMESTAR 20. 10. 2021. Pregleda: 167
Raspored predavanja − II semestar 11. 10. 2021. Pregleda: 199
Obavijest za ispit iz predmeta Statistika u naučnim istraživanjima 01. 10. 2021. Pregleda: 186
OBAVJEŠTENJE o radnoj (korigovanoj) verziji doktorske disertacije kandidatkinje Josipe Jurić 06. 09. 2021. Pregleda: 214
Ispiti iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada 31. 08. 2021. Pregleda: 229
Raspored predavanja IV SEMESTAR MODUL B 31. 08. 2021. Pregleda: 214
Raspored predavanja - III semestar 24. 07. 2021. Pregleda: 231
Raspored predavanja III semestar 17. 07. 2021. Pregleda: 212
Raspored predavanja, IV SEMESTAR, MODUL D 09. 07. 2021. Pregleda: 200
Obavijest o odbrani radne verzije doktorske disertacije 08. 07. 2021. Pregleda: 191
ODBRANA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 06. 07. 2021. Pregleda: 190
Ispit iz predmeta Monitoring i evaluacija rada u odgojno-obrazovnim ustanovama 25. 05. 2021. Pregleda: 289
ODBRANA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 10. 05. 2021. Pregleda: 354
Savremeni modeli organizacije nastavnog procesa 07. 05. 2021. Pregleda: 212
Obavijest za studente III ciklusa studija 14. 04. 2021. Pregleda: 330