Naslov Datum objavljivanja Klikovi
Raspored nadoknade neodržane online nastave, konsultacije i pripreme za ispit za ljetni semestar 2019/2020. 04. 06. 2020. Klikova: 359
Evaluacija online nastave 02. 06. 2020. Klikova: 295
Odluke Vijeća Fakulteta, 22. 05. 2020. 29. 05. 2020. Klikova: 470
Prijava ispita za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu 27. 05. 2020. Klikova: 178
Obavijest 22. 05. 2020. Klikova: 283
Zaključci sa 12. elektronske sjednice Senata 20. 05. 2020. 22. 05. 2020. Klikova: 155
Odluka o radu Pedagoškog fakulteta 18. 05. 2020. Klikova: 155
OBAVIJEST - Evaluacija 18. 05. 2020. Klikova: 80
Odluka o načinu rada Pedagoškog fakulteta 04. 05. 2020. Klikova: 382
Obavijest o radu Fakulteta tokom međunarodnog praznika rada - 1. maja 30. 04. 2020. Klikova: 135
Poziv za učešće u multidisciplinarnom autorskom timu 27. 04. 2020. Klikova: 132
Poziv za studente- prilagodba literature 11. 04. 2020. Klikova: 290
Odluka o radnom vremenu Fakulteta 06. 04. 2020. Klikova: 265
Odluka Senata UNSA od 01. 04. 2020. 03. 04. 2020. Klikova: 340
Odluka Senata UNSA od 25. 03. 2020. 27. 03. 2020. Klikova: 344
Naredba Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade KS 26. 03. 2020. Klikova: 694
ODLUKA O NAČINU RADA PEDAGOŠKOG FAKULTETA 19. 03. 2020. Klikova: 463
ORGANIZACIJA NASTAVNOG PROCESA 11. 03. 2020. Klikova: 715
Poziv na program obuke za studente 09. 03. 2020. Klikova: 302
Obavijest 27. 02. 2020. Klikova: 481
Odluka o organizaciji nastave 18. 02. 2020. Klikova: 590
Odluka Vijeća Fakulteta o nadoknadi 17. 02. 2020. Klikova: 391
Odluke Vijeća Fakulteta, 12. 02. 2020. 14. 02. 2020. Klikova: 337
Izgradnja evropskog odgovora na izazove vjerske raznolikosti 06. 02. 2020. Klikova: 250
Međunarodna konferencija „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji" 28. 01. 2020. Klikova: 256
OBAVIJEST za korisnike Biblioteke 20. 01. 2020. Klikova: 412
Posjeta Edukativnom centru Nova Kasaba 05. 01. 2020. Klikova: 377
Naučna izvrsnost 27. 12. 2019. Klikova: 108
Obavještenje o neradnim danima 26. 12. 2019. Klikova: 236
„Sedmica dječije svečanosti“ 24. 12. 2019. Klikova: 147