Pedagoški fakultet je i ove godine partner Udruženju defektologa, edukatora-rehabilitatora u Kantonu Sarajevo (STOL) u organizovanju treće međunarodne konferencije „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“.

Konferencija će se održati u periodu od 03.04.-05.04.2020.god. u Hotelu Hills, Sarajevo. Pozivamo sve naše nastavnike, saradnike, i studente da aktivno učestvuju u radu ove Konferencije i da svojim radovima obogate njen program.

konferencija