"Prijedlogom Budžeta Kantona Sarajevo došlo je izmjene šifre budžetske organizacije Fakulteta i Univerziteta.

Nova šifra budžetske organizacije Fakulteta (umjesto 2104023) je: 3502023.

Nova šifra budžetske organizacije Univerziteta (umjesto 2104001) je: 3502001.

NAPOMENA: Na stare  šifre budžetske organizacije (2104023) uplate se mogu vršiti do 31.03.2021., a od 01.04.2021. uplate se vrše isključivo na novu šifru budžetske organizacije (3502023)."

Dopis Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo