PRODUŽEN KONKURS 

za  upis polaznika na program cjeloživotnog učenja – neciklično obrazovanje  

„Govor i jezik u funkciji učenja“ 

 Konkurs za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja – neciklično obrazovanje

„Govor i jezik u funkciji učenja“ produžen je do 22. 3. 2022. godine 

Detaljnije informacije u vezi sa konkursom možete pogledati na ovom LINKU

Prijave sa  dokumentacijom predviđenom 
 Konkursom podnose se putem preporučene pošte na adresu: 
Univerzitet u Sarajevu – Pedagoški fakultet, Sekretarijat, sa naznakom: 

„Prijava za upis polaznika na program Govor i jezik u funkciji učenja“ – NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA, Skenderija 72, 71 000 Sarajevo. 

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel.: +387 33 20 45 49.