Usljed pomjeranja kandidata na rang lista za upis u I godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu došlo je do promjena na konačnoj rang listi na Odsjeku za razrednu nastavu.

Kandidatkinja K.N. se na vlastiti zahtjev povlači sa rang liste i na njeno mjesto dolazi kandidatkinja H. Dž.


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022/2023. GODINA (I UPISNI ROK)