Konferencija Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih

Prva međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih održana je na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 12. i 13. aprila 2019. godine. Konferencija je otvorena plenarnim izlaganjima prof. dr. Karmelite Pjanić (Paradigme naučnog istraživanja u /matematičkom/ obrazovanju) i prof. dr. Mirjane Mavrak (Suvremeni trendovi u obrazovanju i znanosti). Na Konferenciji je učestvovalo više od stotinu izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, koji su prezentirali svoje radove u 12 sekcija. Zbornik radova objavljen je u elektronskom izdanju i nalazi se na web-stranici Pedagoškog fakulteta http://pf.unsa.ba/

konf 1   konf 2

konf 3   konf 4


Konferencija Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu partner je Udruženju defektologa, edukatora-rehabilitatora u Kantonu Sarajevo (STOL). Organizirali su veoma uspješno dvije konferencije s međunarodnim učešćem u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Cilj skupa je doprinos unapređenju sistema podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, odraslim osobama s invaliditetom te unapređenju društva u cjelini.

konf 5

Ove godine konferencija Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji  odgođena je  zbog  proglašenja pandemije korona virusa. Štampanje knjige sažetaka je u toku.

Do narednog susreta...


Studentski kongres Hrana – ishrana – zdravlje

Studentski kongres Hrana – ishrana – zdravlje s međunarodnim učešćem organizira se već četiri godine na Univerzitetu u Sarajevu s ciljem promoviranja univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka, što je od izuzetne važnosti u rješavanju značajnih pitanja u ovoj životnoj oblasti. Studenti Pedagoškog fakulteta zajedno s kolegama s Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Stomatološkog fakulteta, Veterinarskog fakulteta i Farmaceutskog fakulteta aktivno učestvuju u organizaciji i realizaciji kongresa.

konf 6