Gostovanje profesora Ioannisa Michalisa na Pedagoškom fakultetu

Uvaženi profesor Ioannis Michalis sa Aristotle Univerziteta u Thessaloniki - Grčka, gostovao je u okviru programa  ERASMUS na Pedagoškom fakultetu. Studentima Pedagoškog fakulteta održao je predavanja o obrazovnom sistemu u Grčkoj, formalnom obrazovanju učitelja u Grčkoj, online nastavi za vrijeme pandemije te upotrebi IT u nastavi. Profesor Michalis održao je sastanke sa dekanom Pedagoškog fakulteta, prof. dr. Danielom Malečom kao i sa prodekanesom za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Irmom Čehić. Vjerujemo da ćemo nastaviti saradnju sa Aristotle Univerzitetom.

Saradnja Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 

Gostovanje doc. dr. Roberta Potočnika sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, realizirano je u periodu od 10. do 14. 1. 2022. godine. U okviru programa Erasmus, potpisan je Ugovor o saradnji naša dva fakulteta. Uvaženi kolega Potočnik održao je radne sastanke sa prof. dr. Sanelom Merjem Rustempašić, prodekanesom za međunarodnu saradnju i kvalitet i sa prof. dr. Irmom Čehić, prodekanesom za nastavu. Posebne sastanke održao je  sa prof. dr. Majom Žmukić. Tom prilikom dogovoreni su planovi o nastavku saradnje, uzvratnoj posjeti i projektima.

Ovim putem zahvaljujemo se doc. dr. Robertu Potočniku na dolasku i dogovorima za nastavak saradnje.


Saradnja Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Učiteljskog fakulteta u Užicu

Gostovanje prof. dr. Daliborke Purić sa Univerziteta u Kragujevcu - Učiteljski fakultet u Užicu, realizirano je u periodu od 11 - 15. 10. 2021. godine. U okviru programa Erasmus+KA107 uvažena profesorica Purić održala je radne sastanke sa prof. dr. Sanelom Merjem Rustempašić, prodekanesom za međunarodnu saradnju i kvalitet i sa prof. dr. Irmom Čehić, prodekanesom za nastavu i studentska pitanja. Susreti su upriličeni i sa predmetnim nastavnicima, prof. dr. Jasminom Bećirović - Karabegović i doc. dr. Sanjom Soče. Zbog trenutne epidemiološke situacije, prof. dr. Purić, realizirala je nastavu online putem za studente III i IV godine Odsjeka za razrednu nastavu i Odsjeka za predškolski odgoj. Dogovorena je uspostava saradnje naša dva fakulteta.

Ovim putem se još jednom zahvaljujemo prof. dr. Daliborki Purić na gostovanju, odličnim predavanjima i ugodnom druženju.


Gostovanje prof. dr. Vicenta Minana-Signes sa Univerziteta Valencia realizirano je u okviru programa Erasmus+KA107 na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u online okruženju, u periodu od 19. 4. do 23. 4. 2021. godine. U okviru programa profesor Minana-Signes održao je sastanak sa prof. dr. Irmom Čehić, prodekanesom za nastavu i studentska pitanja i sa prof. dr. Sanelom Merjem Rustempašić, prodekanesom za međunarodnu saradnju i kvalitet. Prvo predavanje realizirano je o temi „Sistem obrazovanja u Španiji“. Uvaženi profesor Vicente Minana-Signes održao je i predavanja za studente Odsjeka za razrednu nastavu na trećoj godini, kao i za studente Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju na drugoj godini o temi „Posturalni poremećaji kod učenika“. Upućena je i inicijativa za uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje. Ovim putem se još jednom zahvaljujemo profesoru Minana-Signes na gostovanju i inspirativnim predavanjima.


Nastavnici Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ostvaruju mobilnosti i gostuju u svojstvu predavača na fakultetima širom svijeta. Za nastavno i nenastavno osoblje boravci su kraći (od pet dana do dva mjeseca), a njihova svrha je učestvovanje u nastavi, realizacija predavačkih aktivnosti ili profesionalno usavršavanje.

haris memisevic graz

Doc. dr. Haris Memišević, Univerzitet u Grazu
 

haris memisevic heidelberg 

Doc. dr. Haris Memišević, Univerzitet u Heidelbergu
 

haris memisevic st gallen

Doc. dr. Haris Memišević, Pedagoški fakultet u St. Gallenu

mirzana pasic kodric ankara

Doc. dr. Mirzana Pašić Kodrić, Univerzitet u Ankari

mirzana pasic kodric istanbul

Doc. dr. Mirzana Pašić Kodrić, Marmara Univerzitet u Istanbulu

merima causevic ljubljana

Doc. dr. Merima Čaušević, Univerzitet u Ljubljani