Nastavnici Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ostvaruju mobilnosti i gostuju u svojstvu predavača na fakultetima širom svijeta. Za nastavno i nenastavno osoblje boravci su kraći (od pet dana do dva mjeseca), a njihova svrha je učestvovanje u nastavi, realizacija predavačkih aktivnosti ili profesionalno usavršavanje.

haris memisevic graz

Doc. dr. Haris Memišević, Univerzitet u Grazu
 

haris memisevic heidelberg 

Doc. dr. Haris Memišević, Univerzitet u Heidelbergu
 

haris memisevic st gallen

Doc. dr. Haris Memišević, Pedagoški fakultet u St. Gallenu

mirzana pasic kodric ankara

Doc. dr. Mirzana Pašić Kodrić, Univerzitet u Ankari

mirzana pasic kodric istanbul

Doc. dr. Mirzana Pašić Kodrić, Marmara Univerzitet u Istanbulu

merima causevic ljubljana

Doc. dr. Merima Čaušević, Univerzitet u Ljubljani