Asistenti i saradnici iz prakse

 
Ajla Halilović

Zumreta Jejna

Arnela Pašalić

Admira Dedić

Mr. Amir Sofić

Meliha Povlakić-Hadžiefendić

Edinalda Jakubović, MA

Ines Alagić, MA

Dr. Ermin Kuka