DEKANAT PEDAGOŠKOG FAKULTETA

no_image.png

Prof. dr. Daniel Maleč

DEKAN

no_image.png

Prof. dr. Irma Čehić

PRODEKANESA ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA

memisevic_haris_dekanat_1.png

Prof. dr. Haris Memišević

PRODEKAN ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

rustempasic_sanela_dekanat.jpg

Prof. dr. Sanela Rustempašić

PRODEKANESA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

no_image.png

Binasa Nikšić

Sekretar Pedagoškog fakulteta