Javne nabavke

Naslov Datum kreiranja Pregleda
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pravne usluge 04 Januar 2023 Pregleda: 161
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 19 Decembar 2022 Pregleda: 269
Poziv za dostavu ponude u postupku javne nabavke usluga Kotizacije na stručnim seminarima za uposlenike Univerziteta u Sarajevu - Pedagoškog fakulteta 09 Decembar 2022 Pregleda: 197
ODLUKA o pokretanju postupka nabavke - usluge Kotizacije na stručnim seminarima 09 Decembar 2022 Pregleda: 2714
ODLUKA o pokretanju postupka nabavke - robe Fiskalni uređaj 09 Decembar 2022 Pregleda: 168
Poziv za dostavu ponude u postupku nabavke za pravne usluge 30 Novembar 2022 Pregleda: 191
Odluka o pokretanju postupka nabavke - usluge: pravne usluge 30 Novembar 2022 Pregleda: 196
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA 28 Novembar 2022 Pregleda: 185
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - Police 17 Novembar 2022 Pregleda: 222
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - računarska oprema 17 Novembar 2022 Pregleda: 188
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge sanitarnog i sistematskog pregleda 06 Septembar 2022 Pregleda: 387
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 06 Septembar 2022 Pregleda: 413
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVKE ZDRAVSTVENIH USLUGA  22 Juli 2022 Pregleda: 609
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računarska oprema 17 Decembar 2021 Pregleda: 410
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Telefonska centrala 17 Decembar 2021 Pregleda: 424
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pravne usluge 08 Decembar 2021 Pregleda: 456
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - Računarska oprema 02 Decembar 2021 Pregleda: 420
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - Telefonska centrala 02 Decembar 2021 Pregleda: 406
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 02 Decembar 2021 Pregleda: 397
Poziv za dostavu ponude u postupku nabavke za pravne usluge 11 Novembar 2021 Pregleda: 446
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke 26 Oktobar 2021 Pregleda: 500
Izmjena konačnog plana nabavki za 2021. godinu 26 Oktobar 2021 Pregleda: 489