Naslov Datum objavljivanja Klikovi
JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na određeno vrijme 11. 01. 2021. Klikova: 502
KONKURS za upis VIII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA 24. 11. 2020. Klikova: 344
KONKURS za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja 11. 08. 2020. Klikova: 622
KONKURS za upis studenata u PRVU godinu DRUGOG ciklusa studija NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI 03. 08. 2020. Klikova: 2757
KONKURS za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI (II UPISNI ROK) 03. 08. 2020. Klikova: 1187
Konkurs za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 23. 06. 2020. Klikova: 428
Prijemni ispit 10. 06. 2020. Klikova: 2297
Ispravka Konkursa objavljenog 30. 05. 2020. 02. 06. 2020. Klikova: 702
KONKURS za izbor akademskog osoblja 26. 05. 2020. Klikova: 403
Konkurs za izbor akademskog osoblja 26. 05. 2020. Klikova: 360
Poslovnik o radu Komisije za sprovođenje konkursne procedure prijema u radni odnos viši stručni sradnik za računovodstvo i finansije na Pedagoškom fakultetu 07. 05. 2020. Klikova: 502
Konkurs za izbor akademskog osoblja 28. 04. 2020. Klikova: 443
JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme 11. 04. 2020. Klikova: 820
KONKURS za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja 31. 03. 2020. Klikova: 668
OBAVIJEST O RASPISIVANJU KONKURSA za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA 27. 12. 2019. Klikova: 1015
KONKURS za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA 23. 11. 2019. Klikova: 918
Lista kandidata za Neformalni program osposobaljavanja učitelja 15. 10. 2019. Klikova: 589
ISPRAVKA DIJELA KONKURSA za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama. 30. 09. 2019. Klikova: 1289
KONKURS za upis polaznika za obrazovanje odraslih 14. 09. 2019. Klikova: 2119
KONKURS za izbor akademskog osoblja 07. 09. 2019. Klikova: 718
JAVNI KONKURS za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2019 – 2023. 08. 06. 2019. Klikova: 1012
Poslovnik o radu Komisije za sprovođenje konkursne procedure prijema u radni odnos laboranta na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 14. 05. 2019. Klikova: 651
JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na određeno vrijme 21. 04. 2019. Klikova: 1603
Interni konkurs za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu uplaćenih za 2017. godinu 01. 04. 2019. Klikova: 585
PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU 19. 11. 2018. Klikova: 811
KONKURS za izbor akademskog osoblja 08. 11. 2018. Klikova: 758
PONIŠTENJE KONKURSA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA 26. 10. 2018. Klikova: 866
PONIŠTENJE KONKURSA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA 23. 10. 2018. Klikova: 751
IZMJENA i DOPUNA Konkursa za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu 17. 05. 2018. Klikova: 949
Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu 12. 05. 2018. Klikova: 1051