O B A V I J E S T

Nastava za II drugi ciklus (redovan studij) počinje 16.10.2019. godine prema rasporedu koji se nalazi na web stranici Pedagoškog fakulteta.

Pedagoški fakultet Sarajevo