Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i ove godine organizuje sajam stipendija, deveti po redu. Na sajmu će biti predstavljena 21 zemlja, bilo putem svojih diplomatsko-konzularnih predstavništava, bilo putem visokoobrazovnih institucija, te drugih vladinih i nevladinih organizacija.

Za dodatne informacije pojetite link http://www.erasmus.unsa.ba/sajamstipendija

LISTA UČESNIKA

9SS poster 001

U srijedu 07. 02. 2018. godine predstavnici Pedagoškog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Fatih Destović, dekan,  prof. dr. Indira Mahmutović, prodekan za međunarodnu saradnju, prof. dr. Omer Mahmutović, te doc. dr. Emira Mešanović su primili službenu delegaciju Univerziteta „Ukshin Hoti“ iz Prizrena.

Prizren

Delegaciju Univerziteta „Ukshin Hoti“ iz Prizrena u sastavu prof. dr. Ram Vataj, rektor, dr. Idrizi Sadik, prorektor i sekretar Berisha Burim predvodila je prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački rad/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu.

Sastanak je upriličen s ciljem jačanja i razvijanja saradnje sa ovom visokoškolskom institucijom.

Univerzitet u Sarajevu je u januaru 2017. godine potpisao sporazum o saradnji sa Univerzitetom „Ukshin Hoti“ na kojem su studijski programi organizirani i na bosanskom jeziku.

Predstavnici obje institucije su naglasili značaj obostrane razmjene nastavnika, istraživača, studenata i drugog osoblja u cilju profesionalnog usavršavanja i razmjene iskustava.

Prizren 1

Pedagoški fakultet Sarajevo