APRILSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE KOJI NE STUDIRAJU U SKLADU SA BOLONJSKIM PRINCIPIMA

Termini ispita kod prof.dr. Merime Čaušević za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima su:

  1. Utorak 10.04.2018. u 14.00 sati
  2. Utorak 24.04.2018. u 14.00 sati

Sarajevo, 30.03.2018.                                                                                  

 Predmetni nastavnik

                                                                                                                             Prof.dr. Merima Čaušević

                                     O B A V I J E S T

 

PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ROK ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA OBAVIT ĆE SE DO 2.4.2018.GODINE.

                                                                             Studentska služba

                                                                                                                          

Pedagoški fakultet Sarajevo