O B A V I J E S T

DIPLOMANTI I MAGISTRANTI, KOJI NISU PREUZELI DIPLOMU NA SVEČANOJ PROMOCIJI KOJA JE ODRŽANA U SUBOTU, 7.12.2019. GODINE U ZETRI ,ISTE MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI PEDAGOŠKOG FAKULTETA OD 23.12.- 27.12. 2019. GODINE.

UKOLIKO NI NAKON OVOG TERMINA DIPLOME NE BUDU PREUZETE, ISTE ĆE SE MOĆI PREUZETI SAMO UZ PRETHODNU NAJAVU OD 7 DANA UNAPRIJED, KAKO BI SE ODREDIO TERMIN PREUZIMANJA DIPLOME.

                                                                                                                                

                                                                                                                                 Studentska služba

                                                                 O B A V I J E S T

STUDENTI KOJI SU DOBILI DIPLOME I DODATKE DIPLOMI, I PRIMIJETILI SU GREŠKE, OBAVEZNI SU ODMAH TO PRIJAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU, A NAJDALJE U ROKU 30 DANA OD ODRŽAVANJA SVEČANE PROMOCIJE.NAKON OVOG ROKA GREŠKE NEĆE MOĆI BITI ISPRAVLJENE.

 

                                                                           Studentska služba

Obavještenje

za vanredne studente I i II ciklusa studija Odsjeka za razrednu nastavu Odsjeka za predskolski odgoj i Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju

 

 

Obavještavaju se vanredni studenti I ciklusa studija, Odsjeka za razrednu nastavu, Odsjeka za predskolski odgoj i Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju, i vanredni studenti II ciklusa studija Odsjeka za razrednu nastavu, Odsjeka za predskolski odgoj da je doslo do izmjene termina vježbi iz izbornih predmeta: Vokalni praktikum I, Hor/Zbor , Muzička radionica , Metodika nastave muzičke kulture i Metodika muzičkog odgoja, kod dr. Mirsada Zećo.

Novi termini su :

  1. Petak 27.12. 2019. u 18.00 sati ( Skenderija 72, sala 1), za izborne predmete I ciklusa umjesto termina koji je naveden u rasporedu (06.12.2019.)
  2. Petak 27.12. 2019. u 19.00 sati (Skenderija 72, sala 1), za izborne predmete II ciklusa umjesto termina koji je naveden u rasporedu (06.12.2019.)

Sarajevo, 05.12.2019.                                                                                  

Služba za nastavu

 

Pedagoški fakultet Sarajevo