O B A V I J E S T    

OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI VRŠIT ĆE SE OD

17.2.2020. DO 15.3.2020.GODINE.

 

Za ovjeru i upis potrebno je:

  • Indeks sa potpisima predmetnih nastavnika (za redovne , redovne samofinansirajuće i vanredne studente )
  • 2 Semestralna lista (kupuju se na Ekonomskom ili Pravnom fakultetu)
  • Dokaz o izvršenoj uplati školarine (druga rata) za redovne samofinansirajuće i vanredne studente)

        

Svi studenti imaju obavezu da ovjere semestar.

 

 

                                                                                 Studentska služba

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

Obavještavaju se studenti I godine drugog cilusa studija Odsjeka za razrednu nastavu, Odsjeka za predškolski odgoj i Odsjeka za kulturu življenja i tehnički odgoj, da će upis ocjena u okviru predmeta Razvoj i evaluacija kurikuluma biti u četvrtak, 20.2.2020. u 15 sati.

 

 

                                                                                                                             Dr. Elma Selmanagić-Lizde, van.prof.

Sarajevo, 18.2.2020.

Pedagoški fakultet Sarajevo