Obavijest za studente III ciklusa studija

Ispit iz predmeta Konstruisanje instrumenata za pedagoška istraživanja kod prof.dr. Saita Kačapora i prof.dr. Elme Selmanagić-Lizde održat će se u petak, 28.2.2020. godine u 12,00 sati u zgradi Skenderija 72, I sprat.

                                                                                                          Dekanat

Sarajevo, 18.2.2020.godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

Sarajevo, 18.2.2020.

 

O B A V I J E S T

 

Ispit iz predmeta Stručno-istraživački rad i Programiranje rada škole kod prof.dr. Hariza Agića održat će se u utorak, 25.2.2020. godine u 14 sati u zgradi Pedagoškog fakultet, Skenderija 72, I sprat.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Kata Ostojić, magistar odgojnih nauka - u području organiziranja, upravljanja i evaluacije rada u institucijama odgoja i obrazovanja, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Odgojno-obrazovna funkcija Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije ".

Prezentacija će se održati 28. februara 2020. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).

Podkategorije

Pedagoški fakultet Sarajevo