O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Amine Delić-Zimić pod naslovom

" Problemska nastava matematike u nižim razredima osnovne škole "

Odbrana će biti održana u četvrtak, 25.01.2018. godine u 11,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 1).

OBAVIJEST

Prijave na Konkurs za upis V generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u studijskoj 2017/2018.godini

mogu se dostaviti do 31.12.2017.godine.

                                                                                     Dekanat

O B A V I J E S T

 

Ispit i konsultacije   kod prof.dr. Hariza Agića održat će se u četvrtak, 21.12.2017. godine u 14,30 sati u zgradi Pedagoškog fakultet, Skenderija 72, I sprat.

 

 

ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

Šejla Kadribašić, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Etnopedagoški značaj tradicijske kulture u obrazovnoj integraciji nacionalnih manjina“.

Prezentacija će se održati u srijedu, 29. novembra 2017. godine u 10 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.

Podkategorije

Pedagoški fakultet Sarajevo