Obavijest za studente III ciklusa studija

I SEMESTAR

Predavanja kod prof. dr. Fatiha Destovića  iz predmeta Statistika u naučnim istraživanjima održat će se u petak, 18.05.2018. godine od 15 sati u zgradi Skenderija 72, sala 2.

                                                                                                         

Dekanat

Obavijest za studente   III ciklusa studija

Ispiti iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada i Interpretacija i grafičko prikazivanje rezultata istraživanja kod prof.dr. Dževada Termiza  održat će se:

15.05.2018.godine u 15 sati u zgradi Skenderija 72, I sprat.

                                                                                                          Dekanat

Sarajevo, 7.5.2018

Podkategorije

Pedagoški fakultet Sarajevo