UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Ozrenka Bjelobrk Babić, magistar umjetnosti, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: "Kompetentnost, kreativnost i motivisanost učitelja za nastavu Muzičke kulture ".

Prezentacija će se održati 22. novembra 2019. godine (petak) sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Anđelka Kovač, magistar umjetnosti, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Klavirska muzika u koncepciji svestranog odgoja i obrazovanja učenika mlađeg školskog uzrasta ".

Prezentacija će se održati 22. novembra 2019. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije Šejle Kadribašić pod naslovom

Etnopedagoški značaj tradicijske kulture u obrazovnoj integraciji nacionalnih manjina

Odbrana će biti održana u utorak, 12.11.2019. godine u 14,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).

ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

Mr. Marija Slavković, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Nivo prediktora i akademska postignuća djece tipične populacije i djece sa intelektualnim poteškoćama predškolske dobi“.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 18. novembra 2019. godine u 12 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Mirsade Zećo pod naslovom

Efekti primjene stimulativnih muzičkih aktivnosti u radu sa šestogodišnjacima

Odbrana će biti održana u ponedjeljak, 22.07.2019. godine u 11,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 1).

Podkategorije

Pedagoški fakultet Sarajevo