Upis na Pedagoški fakultet

Na Pedagoški fakultet mogu se upisati kandidati sa završnom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju i položenim kvalifikacionim ispitom, u svrhu provjeravanja pismenosti fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti.

Upis na prvu godinu studija vrši se na osnovu konkursa.

Upisom na Pedagoški fakultet kandidat stiče status studenta Pedagoškog fakulteta.

Uz prijavu na konkurs kandidati državljani Bosne i Hercegovine prilažu:

Zahtjev za upis

  1. Originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole
  2. Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
  3. Izvod iz matične knjige rođenih
  4. Uvjerenje o državljanstvu
  5. Pored navedeng potrebno je dostaviti dokumente navedene u ovom prilogu

Kandidati koji dolaze s drugog fakulteta uz zahtjev za prelaz prilažu:

  1. Zahtjev za prelaz na Pedagoški fakultet
  2. Prepis ocjena
  3. Kopiju programa priloženih predmeta na drugom fakultetu

Studenti koji dolaze na studij u okviru razmjene studenata dužni su dostaviti formular za prijavu studenta.

Pojedinosti koje se odnose na Ugovor u učenju i preciziranja aktivnosti koje će student realizirati rješavaju matična institucija i institucija domaćin.

Dokumenti potrebni za izdavanje prepisa ocjena

Dokumenti potrebni za ispis sa fakulteta

Pedagoški fakultet Sarajevo