Vanesa Delalć - odbrana magistarskog rada

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

VANESA DELALIĆ, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom

 

FUNKCIJA ŠKOLE U PRIRODI U REALIZACIJI NASTAVE MOJE OKOLINE

 

16. novembra 2011. godine (srijeda)

sa početkom u 13,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

 

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo