Raspored predavanja - V SEMESTAR, III ciklus

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

Raspored predavanja 

V  SEMESTAR

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

 

25.3.2016.

petak

17,00 h

1

Akademsko pisanje

Prof.dr. Milenko Kundačina

6 sati

26.3.2016.

subota

9,00 h

9

Akademsko pisanje

Prof.dr. Milenko Kundačina

14 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72.

Sarajevo, 2.3.2016.godine

Pedagoški fakultet Sarajevo