Naučna rasprava o temi: „Suverenitet države Bosne i Hercegovine“

Obavještavamo Vas da će se u povodu obilježavanja 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine održati naučna rasprava o temi: „Suverenitet države Bosne i Hercegovine“ (četvrtak 25. februara 2016. godine u prostorijama Univerziteta u Sarajevu, sa početkom u 11,00 sati).

Pedagoški fakultet Sarajevo