OBAVIJEST ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA

INTERDISCIPLINARNOG DOKTORSKOG STUDIJA

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

 

ZA UPIS NA III CIKLUS STUDIJA  POTREBNO JE:

INDEX SA UPISNIM MATERIJALOM

(nabavlja se u Studentskoj službi – 30 KM)

DVIJE FOTOGRAFIJE

UPLATNICA ZA ŠKOLARINU – ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UNICREDIT BANKA – I rata

Uplata za ISSS :

10 KM na ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UNICREDIT BANKA

10 KM na ŽIRO RAČUN ISSS-a 3383202266333617 UNICREDIT BANKA (sa naznakom za Pedagoški fakultet)

Studenti mogu izvršiti upis do 12.1.2016. godine.

Pedagoški fakultet Sarajevo