Najava info dana o Erasmus Mundus programu

Najava info dana o Erasmus Mundus programu:

stipendije za mobilnost u akademskoj 2016/2017. godini

Univerzitet u Sarajevu je još u akademskoj 2014/2015. godini ostvario pravo učešća u svim projektima odobrenim od Evropske komisije u posljednjem krugu Erasmus Mundus Action II programa. Univerzitet u Sarajevu je jedina institucija sa područja zapadnog Balkana koja je od 2008. godine do danas učestvovala odnosno učestvuje u svih 19 dosadašnjih Erasmus Mundus projekata za zapadni Balkan. U ovom pozivu studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu omogućen je studijski i stručni boravak na 29 partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske unije u okviru Erasmus Mundus projekata: Euroweb+, Sunbeam, Greentech i Eraweb II. Početak akademske/administrativne mobilnosti je predviđen od septembra 2016. godine.

Tokom decembra 2015. godine i januara 2016. godine aktuelni su konkursi za dostavljanje prijava za stipendije za mobilnost, te u skladu s tim Služba za međunarodnu saradnju organizira info dan u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu 10. decembra 2015. godine sa početkom u 14,00 sati.

Pedagoški fakultet Sarajevo