Studentski festival

Informacija o studentskom festivalu koji organizira Asocijacija frankofonih univerziteta I koji se od 2012. godine održava u Bukureštu.

Kandidati – učesnici ili volonteri moraju ispunjavati sljedeće uslove :

  • Da su upisani na univerzitet koji je članica AUFa u centralnoj i istočnoj Evropi  ( UNSA je u toj kategoriji )
  • Da su redovni studenti.
  • Da su stariji od 18 godina ( pune 18 do marta 2016. Godine)
  • Da znaju francuski jezik

Detaljne informacije nalaze se na https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/festival-des-etudiants-francophones-en-eco/

Pedagoški fakultet Sarajevo