Erasmus+ Univerzitet u Groningenu, Nizozemska - produženje roka

 

Produžava se, ranije definisani, rok za prijavu na Erasmus+ stipendije od strane Univerziteta u Groningenu sa 15.11.2015. na 20.11.2015.godine do 23:59 sati.

Link:http://www.erasmus-unsa.ba/erasmus-stipendija-univerziteta-u-groningenu/

Pedagoški fakultet Sarajevo