Odluke Vijeća Odsjeka za razrednu nastavu, 30.03.2016.

ODLUKE VIJEĆA ODSJEKA ZA RAZREDNU NASTAVU

sa sjednice održane 30.3.2016. godine

Utvrđen je DATUM odbrane diplomskog rada:

 Prezime i ime studenta 

 Tema diplomskog rada 

 Članovi Komisije za ocjenu i odbranu rada 

 Datum 

 Zapisničar 

 LOGO BAŽDAR LEJLA 

 Disgrafija u nastavi Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti učenika u razrednoj nastavi

 Prof.dr. Rašida Kadrić, predsjednik

 Prof.dr. Almedina Čengić, mentor

 Doc.dr. Mirela Omerović, član

 20.04.2016. u 10,30 h

 Naida Fazlagić-Ajanović

Odobrena je TEMA diplomskog rada:

Prezime i ime studenta

Tema diplomskog rada

Mentor

AHMETOVIĆ ZUMRETA

Poželjne osobine učitelja razredne nastave

Doc.dr. Irma Čehić

Sarajevo, 30.3.2016.                                                              

Sekretar Vijeća Odsjeka

Pedagoški fakultet Sarajevo