Raspored predavanja - III ciklus studija, V semestar

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

Raspored predavanja 

V  SEMESTAR

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

 

22.4.2016.

petak

17,00 h

3

Kvantitativne metode istraživanja

Prof.dr. Jasna Bajraktarević

5 sati

6.5.2016.

petak

17,00 h

3

Kvalitativne metode istraživanja

Prof.dr. Jasna Bajraktarević

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72.

Sarajevo, 5.4.2016.godine

Pedagoški fakultet Sarajevo