Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije – projekta

Mr. Mersiha Šahinbegović, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom

“Menadžment ljudskih potencijala u funkciji motiviranja nastavnika u osnovnim školama“.

Prezentacija će se održati u utorak, 12. aprila 2016. godine u 14,30 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo