Raspored predavanja - III ciklus studija, I semestar

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

Sarajevo,  18.4.2016.

Raspored predavanja 

I  SEMESTAR

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

22.4.2016.

petak

17,00 h

3

Savremeni modeli nastave i učenja

Prof.dr. Hašim Muminović

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo