Raspored predavanja - III ciklus studija, IV semestar, Modul B

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

Raspored predavanja 

IV  SEMESTAR

MODUL B

Datum Dan Sat Sala Predmet Nastavnik Predavanja
7.5.2016. subota 9,00 h 3

Teorija kurikuluma

Prof.dr. Sait Kačapor 10 sati
8.5.2016. nedjelja 9,00 h 3

Teorija kurikuluma

Prof.dr. Sait Kačapor 10 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo