Odbrana doktorske disertacije - Mr. Maja Žmukić

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O b a v i j e s t

Mr. Maja Žmukić  branit će na Pedagoškom fakultetu Sarajevo doktorsku disertaciju pod naslovom:

NASTAVNE METODE CRTEŽA, SLIKARSTVA, GRAFIKE I VAJARSTVA

U LIKOVNOM JEZIKU POČETNE NASTAVE OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Odbrana će biti održana na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, sala 3)  23.06.2016. godine u 13,00 sati.

Primjerak disertacije nalazi se u Dekanatu Fakulteta i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.

Pristup odbrani je slobodan.

Pedagoški fakultet Sarajevo