Dostupnost Erasmus+ programa i projekata

U cilju boljeg informiranja o dostupnosti Erasmus+ programa i projekata, kao i bolje diseminacije informacija o međunarodnim projektima mobilnosti, ovim putem vas obavještavamo o sljedećim informacijama:

Trenutno otvoreni konkursi na koje se mogu prijaviti studenti, akademsko i administrativno osoblje (prema raspoloživim stipendijama) za narednu akademsku godinu:

1. Studenti:

I. Univerzitet u Barseloni, Španija (rok: 13.06.2016.)

II. Univerzitet Aleksandar Ioan Cuza u Jašiju, Rumunija (rok: 17.06.2016.)

III. Univerzitet u Jyvaskyli, Finska (rok: 13.06.2016.)

IV. Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 24.06.2016.)

V. Middle East univerzitet u Ankari, Turska (rok: 15.06.2016.)

2. Akademsko i administrativno osoblje:

I.  Univerzitet u Barseloni, Španija (rok: 13.06.2016.)

II. Univerzitet Aleksandar Ioan Cuza u Jašiju, Rumunija (rok: 17.06.2016.

III.Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 24.06.2016.)

IV. Middle East univerzitet u Ankari, Turska (rok: 15.06.2016.)

Više informacija o konkursima je dato na linku: http://www.erasmus-unsa.ba/aktuelne-stipendije/

2. Uopštene informacije o Erasmus+ kreditnoj mobilnosti su date na linku: http://www.erasmus-unsa.ba/credit-mobility/ (učesnici, iznosi stipendija, putni troškovi, partneri i ostale informacije)

3. Dokumentacija koju je potrebno pripremiti i dostaviti kako bi se naši studenti, nastavnici i saradnici prijavili na otvorene konkurse data je na sljedećem linku: http://www.erasmus-unsa.ba/potrebna-dokumentacija-erasmus/

4. Erasmus+ dokumenti (Learning Agreement, Mobility Agreement) kao i UNSA dokumenti (Application form, Nominacijsko pismo, CEEPUS potvrda) odnosno njihova elektronska forma koju možete downloadovati (skinuti) se nalazi na linku: http://www.erasmus-unsa.ba/download/. Na ovom linku možete naći i brošure kao što su Zbirka uputa za mobilnosti, Study Programmes guide, Organizacija uspješne mobilnosti – vodič, Izvještaj o međunarodnoj saradnji, Vodič kroz sajam stipendija, te promotivne letke. 

Pedagoški fakultet Sarajevo