Raspored predavanja - IV SEMESTAR, III ciklus, Modul C

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

Raspored predavanja 

IV  SEMESTAR

MODUL C

Datum Dan Sat Sala Predmet Nastavnik

Predavanja

4.6.2016. subota 12,00 h 3 Osnove rehabilitacijske edukacije Prof.dr. Sadeta Zečić 5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo