Raspored predavanja - III ciklus studija, III semestar

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

Raspored predavanja 

III  SEMESTAR

Datum

Dan

 Sat 

 Sala 

Predmet

Nastavnik

Predavanja

25.6.2016.

subota

 9,00 h 

3

Organizacijska klima škole

Prof. dr. Mirjana Mavrak

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Sarajevo, 9.6.2016.godine

Pedagoški fakultet Sarajevo