O B A V I J E S T

Studenti II ciklusa studija (svih odsjeka) prijavu Seminarskog rada za julski rok vršit će u Studentskoj službi od 26.6.2018. do 29.6.2018.godine.

Studenti I ciklusa studija (svih odsjeka) zbog nemogućnosti prijave ispita preko ISSS-a, treba da do 30.6.2018.godine dostave nazive predmeta koje će polagati u julskom roku putem korisničkih komentara i obavezno dostaviti e mail adresu.

                                                                                               Studentska služba