Obavijest za studente III ciklusa studija

Obavijest za studente III ciklusa studija

Predavanja iz predmeta Organizacijska klima škole kod prof.dr. Mirjane Mavrak održat će se u dogovorenom terminu (25.6.2016.) sa početkom u 10,00 sati.

                                                                                                          Dekanat

Pedagoški fakultet Sarajevo