OBAVIJEST ZA UPIS I ŽALBENI ROK

O B A V I J E S T

STUDENTI KOJI NISU ISPUNILI UVJETE ZA UPIS U KATEGORIJI REDOVNIH STUDENATA MOGU SE PRIJAVITI U KATEGORIJU REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH ILI U KATEGORIJU VANREDNIH STUDENATA NA SLJEDEĆIM ODSJECIMA

NAZIV USTANOVE

ODSJEK/STUDIJ

Predviđeno trajanje prvog ciklusa studija, godine i (E)CTS* BROJ STUDENATA

Redovni studij – troškove studija snosi osnivač

Redovni studij** - troškove studija snose sami studenti

Vanredni studij ***

Dl studij****

Strani državljani

Ukupno

PEDAGOŠKI FAKULTET

4

240 ECTS

           
Predškolski odgoj   - 19 14 - 2 35
Razredna nastava   - 22 7 - 2 31
Kultura življenja i tehnički odgoJ   4 10 10 - 3 27

 

ZAINTERESIRANI KANDIDATI MOGU DOSTAVITI PRIJAVE

U STUDENTSKOJ SLUŽBI U PERIODU PREDVIĐENOM ZA PRIGOVORE I ŽALBE

Sarajevo, 7.7.2016.


ŽALBENI ROK

Vrijeme predviđeno za prigovore i žalbe:

Petak 08.07.2016.

Subota 09.07.2016.

Ponedjeljak 11.07.2016.

Pedagoški fakultet Sarajevo