KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA Školska 2016/2017. (korigovano)

KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA

Školska 2016/2017.


KANDIDATI KOJI SU PRIMLJENI NA PEDAGOŠKI FAKULTET U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA DUŽNI SU DOSTAVITI DOKUMENTE POTREBNE ZA  UPIS OD 18.7.2016. DO 22.7.2016. GODINE.

DOKUMENTI SE DOSTAVLJAJU U STUDENTSKU SLUŽBU RADNIM DANOM OD 9.00 DO 14.00 SATI.

 Studentska služba


ZA UPIS NA I GODINU I CIKLUSA STUDIJA POTREBNO JE:

 • INDEX SA UPISNIM MATERIJALOM (nabavlja se u studentskoj službi – KM 30,00)
 • LJEKARSKO UVJERENJE SA STUDENTSKE POLIKLINIKE U SARAJEVU
 • DVIJE SLIKE (4x6)
 • UPLATNICA ZA ŠKOLARINU

ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UniCredit Bank

 • Redovni studenti 100,00 KM
 • Redovni samofinansirajući studenti 1200,00 KM
 • Vanredni studenti 900,00 KM

(redovni samofinansirajući i vanredni studenti plaćaju u dvije rate, prva rata prilikom upisa, a druga rata u februaru)

 • UPLATNICA ZA BIBLIOTEKU 30,00 KM

ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UniCredit Bank

 • Studenti koji žele da izvrše uplatu za FOND „Suada Dilberović“

UPLATA 5,00 KM ZA FOND „SUADA DILBEROVIĆ“

ŽIRO RAČUN: 1610000008961744 Raiffeisen Bank dd Sarajevo

Svrha uplate: sredstva za Fond „Suada Dilberović

 • ISSS

-       10,00 KM  ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UniCredit Bank

-       10,00 KM ŽIRO RAČUN ISSS-a  3383202266333617 UniCredit Bank (sa naznakon Pedagoški fakultet)

 • UPLATA OSIGURANJA 5,00 KM plaća se u studentskoj službi
 • Studenti koji žele biti članovi Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS-a) uplatu u iznosu od 5,00 KM mogu izvršiti na žiro račun 3386902222532015 UniCredit Bank

Svrha uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a

Na uplatnici obavezno naznačiti ime i prezime i naziv fakulteta

Pedagoški fakultet Sarajevo