REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA OPĆA PEDAGOGIJA II i UVOD U PEDAGOGIJU II održanog 07.09.2016.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOSKI FAKULTET

09.09.2016.

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA

OPCA PEDAGOGIJA II i UVOD U PEDAGOGIJU II

odrzanog 07.09.2016.

 R.b.  PREZIME I IME  BROJ BODOVA  OCJENA
 1.  DEDIĆ HALIDA  9  6/E
 2.  ZELKANOVIĆ AMINA  9

 6/E

 

 R.b.  PREZIME I IME  BROJ BODOVA  OCJENA
 1.  SOFTIĆ MERJEMA  9  6/E
 2.  LIGATA INDIRA  9  6/E
 3.  MURATOVIĆ ELIDA  9  6/E
 4.  HODŽIĆ BERINA  9  6/E
 5.  AGANOVIĆ AMAR  9  6/E
 6.  MILOŠ DORIS  9  6/E

 

Napomena: upis ocjena bit će u srijedu, 14.09. u 13 sati.

                                                                                              Doc.dr.Elma Selmanagić Lizde

Pedagoški fakultet Sarajevo