Raspored predavanja - IV SEMESTAR, MODUL B: Kurikulum savremene škole

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

 Sarajevo,  9.9.2016.

Raspored predavanja 

IV  SEMESTAR

MODUL B: Kurikulum savremene škole

 

Datum Dan Sat Sala Predmet Nastavnik

Predavanja 

23.9.2016. petak 16,00 h 3 Programiranje rada škole Prof.dr. Hariz Agić 4 sata
24.9.2016. subota 9,00 h 3 Programiranje rada škole Prof.dr. Hariz Agić 6 sati

 

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo