REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ KULTURE GOVORA II

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ KULTURE GOVORA II

Pismeni ispit iz Kulture govora II na Odsjeku za razrednu nastavu položili su sljedeći kandidati:

1. Darija Lukić – 8/C

2. Mubera Bevrnja – 8/C

3. Lejla Halilović – 7/D

4. Selma Kadrić – 7/D

5. Esmina Hibović – 6/E

Pismeni ispit iz Kulture govora II na Odsjeku za predškolski odgoj položili su sljedeći kandidati:

1. Majda Berber – 8/C

2. Enisa Mumanović – 7/D

3. Neira Kruščica – 6/E

4. Elma Bihorac – 6/E

5. Sadika Bajić – 6/E

6. Amina Kanlić – 6/E

7. Senada Hasanović – 6/E

8. Asima Dalipagić – 6/E

Usmeni ispit iz Kulture govora II obavit će se u srijedu 14. 9. 2016. god. u 12 h.

Radovi se mogu pogledati poslije ispita.

Doc. dr. Mirela Omerović

Sarajevo, 11. 9. 2016. god.

Pedagoški fakultet Sarajevo