Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta BHS jezik II za studente Odsjeka za predškolski odgoj (9. 9. 2016)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta BHS jezik II

za studente Odsjeka za predškolski odgoj (9. 9. 2016)

Pismeni dio ispita položili su sljedeći kandidati:

  1. Hatidža Alihodžić      R         95%     9
  2. Šemsa Handžić          RS       62,5%  6
  3. Amina Škaljić             RS       59%     6
  4. Edisa Tahirović          R         59%     6
  5. Hedija Korić              RS       56%     6
  6. Lejla Muzaferović      RS       51%     6
  7. Sadika Bajić               V         51%     6

Upis ocjena i uvid u radove obavit će se u ponedjeljak, 19. 9. 2016. godine sa početkom u 10h, kao i uvid u radove.

Sarajevo, 14. 9. 2016.

Doc. dr. Emira Mešanović-Meša 

Pedagoški fakultet Sarajevo