Rezultati ispita održanog 9. 9. 2016. iz predmeta BHS II za studente Odsjeka za razrednu nastavu

Rezultati ispita održanog 9. 9. 2016. iz predmeta BHS II

za studente Odsjeka za razrednu nastavu

Položili su sljedeći kandidati:

  1. Ajla Bukva-Dedić      V         72%     8
  2. Azra Jahjefendić        RS       57%     6
  3. Ilma Dovadžija          V         57%     6

Studenti koji moraju izaći na usmeni:

  1. Ajla Fatić                   R         67%
  2. Azra Halković            R         66%
  3. Alisa Hadžić              RS       63%
  4. Minela Osmanović     RS       62%
  5. Jasna Hašimbegović   R         60%
  6. Azra Radmilović        RS       58%
  7. Anesa Šemić              RS       56%

Upis ocjena i usmeni ispit obavit će se u ponedjeljak, 19. 9. 2016. sa početkom u 10h.

Sarajevo, 14. 9. 2016.

Doc. dr. Emira Mešanović-Meša

 

 

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo