Obavijest za studente III ciklusa studija

Obavijest za studente   III ciklusa studija

Ispit kod prof.dr. Saita Kačapora održat će se u petak, 30.9.2016. u 12 sati.

                                                                                                          Dekanat

Pedagoški fakultet Sarajevo